Algemene Voorwaarden:

Credeconsult BVBA gevestigd te B-9340 Lede, Hoogveld 24
Tel 053/80 34 60
Ondernemingsnummer 0894.759.969
BTWnr:BE 894.759.969
Bankrekeningnr:ING 363-0271661-04

1 Gebruiksvoorwaarden website Credeconsult

1.1 Algemeen

Je mag deze website en de informatie op deze website gebruiken op voorwaarde dat je je houdt aan de gebruikersvoorwaarden

1.2 Intellectueel eigendomsrecht

Je erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens eigendom zijn en blijven van Credeconsult BVBA. De wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht is hier van toepassing

1.3 Aanbrengen van een hyperlink naar de website van credeconsult

Je mag vanop je website een hyperlink aanbrengen naar alle webpagina's van credeconsult. De webpagina waarop de hyperlink staat moet volledig verdwijnen en het URL adres van de credeconsult website moet duidelijk zichtbaar zijn

1.4 Aansprakelijkheid

De website werd met alle mogelijk zorg gemaakt. Mocht ze toch nog fouten bevatten dan kan je dit melden op info@credeconsult.be In ieder geval kan Credeconsult niet verantwoordelijk gesteld worden voor deze fouten.

De website van credeconsult bevat hyperlinks naar andere websites. Deze zijn louter informatief.Credeconsult kan dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze websites

1.4 Prijzen

Alle prijzen zijn excl. BTW

2. Privacy

2.1. Privacybeleid

Credeconsult respecteert de privacy van elke klant of bezoeker van haar website. We volgende de GDPR en AVG van 25/5/2018 De gegevens die opgeslagen worden in een intern bestand zijn naam, adres, telefoonnummer en emailadres alsook het adres van de werf of de te inspecteren woning. Bij EPB worden ook de rijksregisternummers opgevraagd van de aangiftigeplichtige. Deze laatste is enkel noodzakelijk voor de opmaak van zowel de startverklaring als aangifte in het programma voorzien voor het VEA. De andere gegevens zijn noodzakelijk voor de communicatie. Aangezien wij controles kunnen krijgen door het VEA moeten wij deze gegevens bewaren Bij een werf zullen deze gegevens bewaard worden tot 10 jaar na het indienen van de aangifte en langer indien deze gegevens noodzakelijk zijn voor de opmaak van een EPC. Voor de EPC wordt in een intern bestand de naam bewaard samen met het adres van de woning waarvoor het EPC opgemaakt wordt en een intern dossiernummer. Dit voor 10 jaar na de opmaak van het laatste EPC nl de duur van de mogelijke controle van het VEA en nog langer indien een nieuw EPC nodig is. Je kan steeds je gegevens opvragen en controleren. Dit kan telefonisch op 053/80 34 60, per e-mail info@credeconsult.be of schriftelijk.

Al je gegevens, die via antwoordformulieren en/of de website worden ingegeven, worden strikt vertrouwelijk behandeld.Credeconsult geeft geen persoonlijke gegevens aan derden behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten en politiediensten of van het Vlaams energieagentschap (VEA). Indien de gegevens doorgegeven worden aan derden zal daar de toestemming voor gevraagd worden of duidelijk worden vermeld.